www.eltak.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie www.eltak.pl , prowadzony przez : Firmę handlowo, usługowo, produkcyjną ELTAK Janusz Jonczyk. Siedziba firmy: 99-423 Bielawy, Łazin 10. NIP: 947-000-87-42 , REG. 470466585. Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: biuro@eltak.pl oraz telefonicznie +48 508280719

Spis treści

1. Definicje

2. Jakość produktów

3. Dostępność towarów

4. Ceny towarów

5. Koszt przesyłki

6. Warunki płatności

7. Składanie zamówienia

8. Realizacja zamówienia

9. Warunki dostawy

10. Kontrola zawartości przesyłki

11. Dowód zakupu

12. Zwrot lub wymiana towarów

13. Zasady reklamacji, rozstrzyganie sporów

14. Postanowienia przejściowe i końcowe Definicje

  Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia towaru w sklepie internetowym.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Regulamin – niniejszy dokument Firma – Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna ELTAK Janusz Jonczyk. Z siedzibą : 99-423 Bielawy , ŁAZIN 10. o numerze NIP: 947-000-87-42.

Strona - Firma i Klient.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Firmy i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę towaru.

Jakość produktów

Sprzedajemy tylko i wyłącznie nowe towary. Wszystkie towary są produktami pełnowartościowymi oraz posiadają pełną gwarancję producentów.

Dostępność towarów W większości wypadków prezentowanie towarów na stronie jest jednoznaczne z faktem, że posiadamy ów towar na stanie. Może się jednak zdarzyć, że nie będziemy dysponować ilością towaru, który zażyczył sobie klient. W takim wypadku prosimy o bezzwłoczny kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z sklepem internetowym  e-mail: biuro@eltak.pl . Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu.

Ceny towarów

Ceny obowiązujące w naszym sklepie są cenami brutto podanymi w PLN, za jedną sztukę danego produktu (cena należna zgodnie z ustawą o cenach). Obowiązująca cena to ostateczna kwota do zapłaty, która jest podawana przy składaniu zamówienia.. Ceny te obowiązują wyłącznie w odniesieniu do zakupów dokonanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.eltak.pl.

Koszt przesyłki

Sklep internetowy www.eltak.pl pobiera opłaty za przesyłki realizowane firmą kurierską do wagi 30kg  wysyłanych na terenie Polski. W przypadku wysyłki kurierem przesyłki o większej wadze niż 30 kg są koszt przesyłki jest uzgadniany wcześniej z klientem. Wraz z przesyłką dostarczany jest dokument sprzedaży.  

Warunki płatności

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony na www.eltak.pl  produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

Płatność za pobraniem-płatność następuje przy odbiorze przesyłki. Gotówkę przekazujecie Państwo kurierowi firmy spedycyjnej, który dostarcza przesyłkę.

Przedpłata płatność przelewem na nasze konto, co wydłuża proces realizacji zamówienia, ponieważ sklep musi zaczekać na zaksięgowanie środków na koncie. Należy jak najszybciej przelać całą sumę podaną w potwierdzeniu zamówienia.

Jeżeli w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, wymagana kwota nie wpłynie na konto, zarezerwowany towar zostanie ponownie wystawiony na sprzedaż. W przypadku niektórych towarów mało popularnych lub sprowadzanych na zamówienie, zastrzegamy sobie możliwość pobierania zaliczki w wysokości 30% wartości towaru lub przedpłaty.

Składanie zamówienia

Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej w każdym dniu tygodnia przez 24 godziny na dobę. Zamówienie może być jedynie zrealizowane poprzez prawidłowe wypełnienie formularza za pośrednictwem naszego sklepu. Złożenie zamówienia będzie możliwe jedynie po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail zostaje wysłana wiadomość informująca o prawidłowym i potwierdzonym złożeniu zamówienia.. W formularzu należy podać dane do wysyłki oraz opcje wystawienia faktury. W razie stwierdzenia niezgodności przesłanych przez Firmę danych, Klient powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić Firmie drogą elektroniczną na adres : biuro@eltak.pl.

Dla szybkiej i sprawnej realizacji zamówienia bardzo istotne jest podanie danych kontaktowych, przede wszystkim adresu e-mail oraz telefonu. Jeśli zamówienie nie zostanie potwierdzone w przeciągu 7-dni od chwili złożenia, będzie ono usuwane.

Istnieje również możliwość złożenia zamówienia drogą telefoniczną bądź za pomocą poczty elektronicznej ( wysyłając e-maila na adres biuro@eltak.pl ).

Realizacja zamówienia.

Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. W przypadku potwierdzenia złożonego wcześniej zamówienia do godziny 12-stej, realizacja zamówienia wynosi 1 (jeden) dzień roboczy. W przeciwnym wypadku realizacja zamówienia wynosi do 2 (dwóch) dni roboczych od złożenia zamówienia. Automatyczne przyjęcie zamówienia przez sklep internetowy nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji. Informację o terminie realizacji zamówienia, dacie dostawy otrzymacie Państwo za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony towar będzie dostępny. W przypadku niedostępności danego towaru, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu złożonego zamówienia z powodu braku towaru lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizację.

Warunki dostawy

Towar zakupiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.eltak.pl dostarczany będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej.  Firma kurierska dostarcza przesyłki w godzinach 8 - 17 do klientów indywidualnych oraz w godzinach 8-16 do firm. W celu ustalenia dokładnej godziny doręczenia przesyłki , prosimy o kontakt z firmą kurierską w dniu dostawy. W sytuacji, gdy dostarczający przesyłkę kurier nie zastanie Państwa, pozostawi informację o próbie jej doręczenia, w postaci AWIZO. Pierwszego dnia po próbie dostarczenia, paczka będzie na Państwa czekać w lokalnym oddziale firmy kurierskiej, skąd będziecie ją mogli Państwo odebrać osobiście - adres oddziału firmy kurierskiej i wszelkie szczegóły dotyczące przesyłki znajdziecie Państwo na pozostawionym przez kuriera awizo. Jeśli nie odbiorą Państwo przesyłki osobiście z siedziby firmy kurierskiej, drugiego dnia po awizowaniu paczki, kurier dokona próby ponownego jej dostarczenia pod wskazany w formularzu zamówienia adres.

Kontrola zawartości przesyłki

Zawsze w obecności kuriera można skontrolować zawartość – stan przesyłki. Jeśli dotarła do Państwa uszkodzona przesyłka prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera i niezwłoczne skontaktowanie się z obsługą sklepu www.eltak.pl

Dowód zakupu

Klient dokonuje płatności na podstawie listu przewozowego, który jest świadectwem zawarcia transakcji ze sklepem www.eltak.pl . Dowód zakupu ( paragon lub faktura VAT) są każdorazowo dołączane do przesyłki. Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) faktura VAT nie wymaga podpisu.

Zwrot lub wymiana towaru.

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość bez składania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od dokonania odbioru towaru. W celu zrealizowania powyższego uprawnienia Konsument powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: F.U.H.P. ELTAK Janusz Jonczyk , 99-423 Bielawy , Łazin 10. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły w ramach umowy zawartej na odległość, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot świadczeń uzyskanych w związku z zawarciem umowy na odległość powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

WAŻNE! Nie oznacza to, że mogą Państwo w okresie 14 dni od zakupu w pełni korzystać z zakupionej rzeczy, a następnie od umowy odstąpić nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Zachowanie takie stanowi nadużycie prawa, do odstąpienia od umowy! W rozumieniu art.34 par.4 ustawy o prawach konsumenta możliwe jest korzystanie z przedmiotu tylko w granicach zwykłego zarządu (np. tak jak jest to możliwe w miejscu gdzie prowadzimy działalność.)  Jeżeli wartość towaru zostanie zmniejszona to zobowiązani jesteście Państwo do wyrównania powstałej szkody. Z tego powodu musicie Państwo także zadbać, aby towar który zwracacie trafił do nas dokładnie w takim samym stanie jak go otrzymaliście.

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.   Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony na adres: 99-423 Bielawy, Łazin 10. F.H.U.P. ELTAK Janusz Jonczyk. Zwrotu lub wymiany towaru (bez względu na przyczyny) można dokonać tylko gdy towar jest w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za właściwe wysłanie towaru odpowiedzialny jest nadawca.

Zasady reklamacji i rozstrzyganie sporów.

Reklamacje, z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży towaru lub gwarancji producenta należy przesłać w formie pisemnej na adres: F.U.H.P. ELTAK Janusz Jonczyk, 99-423 Bielawy , Łazin 10.

Klient, który kupi wadliwy produkt, składając reklamację, będzie mógł  wybierać między naprawą, wymianą, obniżeniem ceny, a odstąpieniem od  umowy. Reklamacje, z tytułu wady rzeczy sprzedanej (rękojmi) lub gwarancji producenta należy przesłać w formie pisemnej wraz z dowodem zakupu na adres: F.H.U.P. ELTAK Janusz Jonczyk , 99-423 Bielawy, Łazi 10 . Firma  rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Firma nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione. Reklamowany towar klient zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt. Reklamacje uzasadnione odsyłane są na koszt firmy ELTAK. Nieuzasadnione reklamacje odsyłane są na na koszt kupującego, po wcześniejszej przedpłacie na konto.

 Pod adresem http://ec.europa.eu/odr  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

 

Postanowienia przejściowe i końcowe.

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu 1. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) F.H.U.P ELTAK Janusz Jonczyk Sklep internetowy www.eltak.pl 99-423 Bielawy, Łazin 10 biuro@eltak.pl

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................................................................................................................ ……………………………………………………………………………………………………………………………......

numer zamówienia/dowodu zakupu ............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru .......................................................................................

Imię i nazwisko.................................................................... Adres................................................................................... Data.....................................................................................