Obowiązujące akty prawne w zakresie ochrony danych osobowych - rozporządzenie RODO.

Rozporządzenie do pobrania :  tutaj

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Firma Handlowo-Usługowo -Produkcyjna ELTAK Janusz Jonczyk z siedzibą w miejscowości Łazin 10 , 99-423 Bielawy. Polska. NIP nr 947-000-87-42, e-mail: biuro@eltak.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora), weryfikacji wiarygodności płatniczej, wsparcia obsługi szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10. Google Analytics
„W Google doskonale zdajemy sobie sprawę z zaufania, jakim obdarzają nas użytkownicy, i tego, że mamy obowiązek chronić ich prywatność. Dlatego otwarcie informujemy użytkowników o tym, jakie informacje gromadzimy, gdy korzystają oni z naszych produktów i usług, dlaczego je zbieramy oraz jak z nich korzystamy, by poprawić komfort użytkowania naszych usług. Dokument Polityka prywatności Google zawiera opis przetwarzania danych osobowych użytkowników produktów i usług Google, w tym Google Analytics. „
Źródło: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
Użytkownik może zapobiec wykorzystywaniu danych poprzez Google Anslytics, dokładne informację w jaki sposób można to zrobić znajdują się https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl